EGENERKLÆRING

EGENERKLÆRING VEDRØRENDE PERSONLOGG HELSE
Tatovering

Vi benytter kun sterilt engangsutstyr, og har strenge rutiner og arbeidsteknikker for å forhindre overføring av eventuelle smittsomme sykdommer. Vi benytter kun blekk som er godkjent av Statens helsevern/EU-godkjente pigmenter. 

Jeg erklærer herved at jeg ikke er HIV positiv, har hepatitt, gonore eller andre smittsomme sykdommer som gjør at et inngrep i huden vil medføre fare for artisten, meg selv eller andre. Jeg har ikke sirkulasjonsproblemer, alvorlig hjertelidelser, og går ikke på blodfortynnende midler. Jeg lider ikke av epilepsi. Jeg har ingen infeksjoner i kroppen, eller har planlagt å undergå operasjon innen de neste 14 dagene. Jeg er ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Jeg er ikke gravid eller ammende. Jeg er kjent med at tatoveringsartisten ikke kan, eller vil utføre inngrep på meg dersom jeg tilhører en av de ovennevnte risikogruppene. Tatoveringsrartisten fratas ethvert ansvar for eventuelle komplikasjoner som måtte oppstå dersom jeg har tilbakeholdt opplysninger hun/han har bedt om i forbindelse med inngrepet.

COVID-19: Jeg bekrefter at jeg føler meg frisk og ikke bærer noen symptomer på COVID-19. Det være seg feber, hoste, forkjølelse o.l. Jeg bekrefter med dette at jeg ikke har kjennskap til, eller vært i nærheten av smittekilder, eller personer i karantene. 

Jeg er innforstått med at verken studioet eller artisten står ansvarlig for endt resultat av behandlingen dersom jeg ikke overholder opplysningsplikten. Jeg er klar over at både utførende artister og studioet på ingen måte står ansvarlig for at en skjult medisinsk tilstand/sykdom skulle bryte ut først etter endt behandling. Jeg er kjent med at artist/studio ikke står ansvarlig for eventuelle problemer som måtte oppstå etter jeg har forlatt studioet. Jeg gjør dette på egen risiko. Jeg er klar over at jeg selv står ansvarlig for etterbehandlingen. Jeg er klar over at en tatovering er permanent, at jeg kan få allergisk reaksjon, infeksjon og andre hudproblemer.  

LIDER DU AV EN ANNEN MEDISINSK TILSTAND SOM DU TROR KAN HA INNVIRKNING PÅ BEHANDLINGEN, SKAL DETTE INFORMERES OM. 

ER DU OVER 18 ÅR? JA / NEI 
HAR DU EN MEDISINSK TILSTAND SOM KAN PÅVIRKE BEHANDLINGEN? JA / NEI
HVIS JA, SKRIV HVILKE:__________________________________________________________
ER DU GRAVID ELLER AMMENDE? JA / NEI
ER DU UNDER PÅVIRKNING AV ALKOHOL ELLER ANDRE SUBSTANSER? JA / NEI
HAR DU SPIST DE SISTE 3 TIMENE? JA / NEI
JEG HAR LEST, OG ER INNEFORSTÅTT MED INFORMASJONEN OG BETINGELSER. 

FULLT NAVN:______________________________
FØDDSELSDATO:__________________________
EPOST:____________________________________

DATO/SIGNATUR:__________________________

Oslo Tattoo