Facebook Icon TikTok Icon Instagram Icon

Hva er REACH-loven og hvorfor er det viktig at tatoveringsstudioet du velger følger REACH-loven?

Malin Eek Hansen

Publisert 14. April 2023.
Malin Eek Hansen

Tatovering har vært en sentral del av menneskets kulturelle og sosiale historie i flere tusen år. Med fremveksten av tatovering som en populær og utbredt praksis har det også dukket opp bekymringer knyttet til helse- og sikkerhetsrisikoer. Det er her REACH EU-loven kommer inn i bildet.

Hvorfor REACH ble innført

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) er en EU-forordning som ble innført i 2007 og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008, for å sikre at kjemikalier som brukes i produkter som importeres til EU, er trygge for mennesker og miljøet. Loven gjelder også for tatoveringsblekk, ettersom disse kan inneholde kjemikalier som kan forårsake allergiske reaksjoner, hudirritasjoner og til og med alvorlige sykdommer som kan føre til infeksjon. 

Loven krever at alle produsenter og importører av tatoveringsblekk registrerer sine produkter hos European Chemicals Agency (ECHA) og gir informasjon om alle kjemikalier som brukes i produksjonen. Dette gir helsemyndighetene informasjon om hvilke kjemikalier som brukes og kan hjelpe med å identifisere eventuelle helse- og sikkerhetsrisikoer.

Oslo Tattoo følger REACH-loven

Tattoo ink REACH compliant

Vi hos Oslo Tattoo studio følger REACH EU-loven. Dette betyr at vi kun bruker tatoveringsblekk fra produsenter som har registrert sine produkter hos ECHA og som har oppfylt lovens krav om å oppgi informasjon om alle kjemikalier som brukes i produksjonen. Dette sikrer at tatoveringsblekket som brukes hos Oslo Tattoo er trygt og ikke inneholder farlige eller skadelige kjemikalier.

Det er viktig å velge en tatoveringsartist eller studio som følger REACH EU-loven for å sikre din egen helse og sikkerhet. Å få en tatovering er en personlig og varig investering, og det er viktig å være bevisst på de helse- og sikkerhetsrisikoene som er knyttet til praksisen. Ved å velge et studio som følger REACH EU-loven, kan du være sikker på at tatoveringen din blir utført på en ansvarlig og helsemessig forsvarlig måte.

Kort oppsummert

I sum så er REACH EU-loven en viktig forordning som sikrer at tatoveringsblekk som brukes i EU er trygt og ikke inneholder farlige eller skadelige kjemikalier. Oslo Tattoo er et studio som følger denne loven og sikrer dermed at våre kunder får trygge og forsvarlige tatoveringer. Når du velger et tatoveringsstudio, er det viktig å sjekke om de følger REACH EU-loven for å sikre din egen helse og sikkerhet.